Feniciska sjöfartsrutter sammanfaller med Skandinaviens Medelhavet-Atlantisk sjöväg till Östersjön

Viking Fenicier
Melisande on Flickr

Feniciska sjöfartsrutter sammanfaller med Skandinaviens tillägg till nätverket, vilket exponerar en Medelhavet-Atlantisk sjöväg till Östersjön. Hjälmarna skulle inte ha transporterats landvägen, eftersom “den i övrigt blomstrande transalpina handelsvägen verkar ha varit inaktiv när det gäller att sprida bilden av den behornade krigarhjälten”, sa forskare.

”Vår studie visar att skandinaviska skildringar av behornade krigare förekommer samtidigt som mycket liknande bilder på Sardinien och sydvästra Spanien. Detta vittnar om de täta kopplingarna mellan de stora civilisationerna i bronsålderns Europa; den första globaliseringen baserad på långväga handel med metaller, idéer och lyx, tillade Vandkilde.

“De behornade krigarna i Skandinavien, Sardinien och Spanien associerar alla med nya politiska regimer som backas upp av kontroll över metaller och nya religiösa övertygelser.”

Mer är här på 4state.news
Bildkälla: Melisande på Flickr