President Aoun overhandigde de voorzitter van de Constitutionele Raad een verklaring over de financiële openbaarmaking in overeenstemming met de illegale verrijkingswet.

De president van de republiek, generaal Michel Aoun, heeft vandaag om 9.00 uur het hoofdkwartier van de Constitutionele Raad in Hadath bezocht. Hij werd ontvangen door de voorzitter van de Raad, rechter Tannous Mashlab, en de leden van de Raad, rechter Awni Ramadan en rechter Riad Abu Ghida.

President Aoun, gaf rechter Mishlab een verklaring over de financiële openbaarmaking op basis van wet nr. 189 van 16 oktober 2020 inzake ongeoorloofde verrijking, en hij ontving daarvoor van de voorzitter van de Constitutionele Raad een ontvangstbewijs.

Tijdens de bijeenkomst, die werd bijgewoond door de directeur-generaal van het presidentschap van de republiek, dr.Antoine Choucair, werden de algemene situatie en het werk van de Constitutionele Raad onder de huidige omstandigheden besproken, waarbij president Aoun het belang benadrukte van de verantwoordelijkheden die zijn toevertrouwd aan de Raad bij het toezicht op de grondwettigheid van wetten.