Fenicisk visdom: Strabo och Poseidonios på Mochos av Sidon (första århundradet f.Kr.)

sts085-505-078
sts085-505-078 by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0

[Strabo om sidonernas tekniska visdom]

Sidonierna sägs utmärka sig i olika tekniska frågor, vilket Homeros ord [Iliad 6.289–92] också antyder. Dessutom är de filosofer inom astronomi och aritmetik, vilket har sitt ursprung i deras beräkningar och deras nattsegling, som var och en är en angelägenhet för köpmän och sjömän. På samma sätt leddes egyptierna till uppfinningen av geometri genom landmätningar, vilket krävdes eftersom Nilen genom sitt överflöde utplånar gränserna. Man tror att geometrin introducerades i Grekland från Egypten och astronomi och aritmetik från Fenicien. För närvarande ges de bästa möjligheterna i dessa städer att skaffa sig kunskap om dessa och om alla andra filosofiska grenar.

[Poseidonios om Sidonianen Mochos]

Om vi ​​ska tro Poseidonios är den urgamla teorin om atomer från en sidonisk man, Mochos, som levde före trojansk tid. Låt oss emellertid avfärda ämnen som rör antiken. På min tid fanns det framstående filosofer som var infödda i Sidon, inklusive Boethus, med vilken jag studerade Aristoteles filosofi, och hans bror Diodotus. Antipater var från Tyrus, och lite före min tid var Apollonius, som publicerade en katalog över filosoferna från Zenons skola och deras skrifter.

Källa: philipharland.com
Mer: Fenicierna.