Nadia Tueni i Whispers på Netflix
Svenska

Mer Libanesiska filmer hittas på Netflix i Sverige

Publicerad av Adonis Libanon Richard Brody skrev i The New Yorker att Netflix erbjuder en sats på flera dussin libanesiska filmer från de senaste femtio åren, varav minst två är extraordinära fusioner av fantasi och observation. Båda dessa filmer, “Whispers”, från 1980, och “The Little […]