Nadia Tueni i Whispers på Netflix

Mer Libanesiska filmer hittas på Netflix i Sverige

Publicerad av Adonis Libanon

Richard Brody skrev i The New Yorker att Netflix erbjuder en sats på flera dussin libanesiska filmer från de senaste femtio åren, varav minst två är extraordinära fusioner av fantasi och observation. Båda dessa filmer, “Whispers”, från 1980, och “The Little Wars”, från 1982, är av samma regissör, Maroun Bagdadi; den första är en dokumentärfilm och den andra är ett skönlitteraturverk, men båda har, anmärkningsvärt, en framträdande roll samma person – fotojournalisten Nabil Ismaïl, som är ett ämne i “Whispers” och en skådespelare i “The Little Wars” – i en överlappning som exemplifierar Bagdadis ursprungliga inställning till båda formerna.

Nadia Tueni
Nadia Tueni

“Whispers”

1980, 94 minuter. “Whispers” följer den libanesiska poeten Nadia Tueni (1935-1983) på en resa över olika regioner i det krigshärjade Libanon. Filmen skildrar fallet i ett land som kämpar för att överleva och hitta hopp. På varje station, mellan platser fyllda med poesi och nostalgi för en svunnen tid, sammanfaller poetens streckade drömmar och idealiserade visionen om hennes land med regissörens egna.

Mer: Hennes böcker på Akademibokhandeln, Bokus.
Hennes poesi i “En kväll för Beirut” i Stockholm.

Phoenicia at sail Previous post From vaccinating to exploring the world – since 2500 years at least
Aoun Macron Next post Macron visitará de nuevo el Líbano próximamente
%d bloggers like this: